سید کوچک هاشمی زاده
گزارش؛

سید کوچک؛ فرهیخته و اندیشمندی بزرگ

سید کوچک هاشمی زاده؛ پژوهشگر فرهیخته اهل شهرستان دشتی، احیاگر گویش های اصیل بوشهری از دل قرون و اعصار است.
2666642
سرپرست فرمانداری دشتی؛

پژوهش‌ها در دشتی متناسب با ظرفیت شهرستان باشد

سرپرست فرمانداری دشتی گفت: پژوهش‌های صورت گرفته در دشتی متناسب با ظرفیت و اقلیم شهرستان باشد.