مقاوم سازی
مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر؛

۵۹ درصد واحدهای روستایی شهرستان دشتی مقاوم سازی شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۵۹ درصد واحدهای روستایی شهرستان دشتی مقاوم سازی شده که در سطح استان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.