h5pq4n0p
یادداشت؛

برای سید محمدرضا هاشمی‌زاده

محمد رضا هاشمی‌زاده را با کتاب «درنگه»اش شناختم. اگر اشتباه نکنم سال هفتاد شمسی بود که این کتاب را دست یکی از دانشجویانش دیدم. سید در آن سال‌ها مدرس مرکز تربیت معلم خورموج بود. او احتمالا نخستین شاعری در میان شاعران نسل انقلاب در استان بوشهر بود که مجموعه شعرش را چاپ کرد.