جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی ۱
معرفی کتاب؛

جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی ترجمه مسلم زارع مطلق و غلامرضا زائری

جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی تألیف عبداله بن صالح المطوع و تحقیق و تصحیح دکتر فالح حنظل با موضوعیت امارات متحده عربی، سیاست و حکومت در سال ۱۳۹۷ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات نوروزی به بازار کتاب عرضه شد.
غلامرضا زائری 1
یادداشت؛

چرا نگران ساخت سد (بند آبخیزداری) در جوار دره امامزاده شاهزاده محمد شیخیان هستم؟

چرا نگران ساخت سد(بند آبخیزداری) در جوار دره امامزاده شاهزاده محمد شیخیان هستم؟ غلامرضا زائری؛ سالها پیش همین کار را در روبروی روستای چاه حسین جمال انجام دادند ولی چون ...
جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی

جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی ترجمه نعمت اله مقصودی و غلامرضا زائری

جایگاه بحرین در دریا نوردی و تجارت دریایی با موضوعیت دریا نوردی و بحرین در پاییز ۱۳۹۶ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات گیوا به بازار کتاب عرضه شد.
زائری

مصاحبه خورموج نیوز با مؤلف جوان دشتیاتی، غلامرضا زائری

انتشار کتاب جدید آقای زائری مؤلف جوان هم دیارمان بهانه ای شد تا مصاحبه ای جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با ایشان ترتیب دهیم.
۰۵۹
معرفی کتاب؛

تاریخ عمان در قرون نخستین اسلامی ترجمه غلامرضا زائری و مسلم زارع مطلق

"تاریخ عمان در قرون نخستین اسلامی" با موضوعیت تاریخ و دریا نوردی عمان در پاییز ۱۳۹۶ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات گیوا به بازار کتاب عرضه شد.