دکتر بحرانی
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتی؛

آغاز به کار ۸ متخصص جدید در بیمارستان زینبیه (س) خورموج

بحرانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتی: تعداد هشت متخصص جدید جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان زینبیه (س) شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی جذب گردید.