۰۰۳-۱-۱۰۲۴x72012
رئیس ثبت اسناد و املاک دشتی:

مالکان با مراجعه به اداره ثبت، سند دفترچه ای خود را هرچه سریعتر با سند تک برگ تعویض کنند/ اعتبار سند دفترچه ای تا اوایل سال ۹۸

رئیس ثبت اسناد و املاک دشتی: مردم زودتر جهت تک برگ کردن اسناد مالکیت دفترچه ای خود اقدام کنند. تا ابتدای سال ۹۸ دیگر هیچ خدمتی در این خصوص در اداره ثبت ارائه نخواهد شد.