آلرژی چیست؟
معرفی کتاب؛

آلرژی چیست؟ چه باید کرد؟ ترجمه و تدوین افشین شیرکانی

آلرژی چیست با موضوعیت حساسیت در سال ۱۳۹۲ با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه توسط انتشارات به نشر، به بازار کتاب عرضه شد.
جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی

جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی ترجمه نعمت اله مقصودی و غلامرضا زائری

جایگاه بحرین در دریا نوردی و تجارت دریایی با موضوعیت دریا نوردی و بحرین در پاییز ۱۳۹۶ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات گیوا به بازار کتاب عرضه شد.