درنگه
معرفی کتاب؛

درنگه کتاب شعر سید محمدرضا هاشمی زاده

درنگه با موضوعیت شعر فارسی در زمستان ۱۳۶۹ با تیراژ ۲۵۰۰ توسط نشر مؤلف به بازار کتاب عرضه شد.
یادها و یادواره ها – Copy
معرفی کتاب؛

یادها و یادواره ها کتاب شعر ایرج اسدی

یادها و یادواره ها با موضوعیت شعر فارسی در بهار ۱۳۸۲ توسط انتشارات بوشهر با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه به بازار کتاب عرضه شد.
آوای دشت
معرفی کتاب؛

آوای دشت کتاب شعر سید اسماعیل بهزادی

آوای دشت با موضوعیت شعر فارسی در سال ۱۳۷۰ با تیراژ ۳۰۰۰ نسخه توسط انتشارات تهران به بازار کتاب عرضه شد.
من ببر نیستم
معرفی کتاب؛

من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم کتاب محمدرضا صفدری

این کتاب توسط انتشارات ققنوس در سال ۱۳٨۲ به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ تجدید چاپ شد.
پردیس عشق
معرفی کتاب؛

پردیس عشق مجموعه شعر ایرج اسدی

مجموعه شعر "پردیس عشق" در تابستان ۱۳۸۶ با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه توسط انتشارات شروع به بازار کتاب عرضه شد.
همصدا با نخل های تشنه

همصدا با نخل های تشنه مجموعه شعر سید محمدرضا هاشمی زاده

"همصدا با نخل های تشنه" با موضوعیت شعر فارسی و شعر مذهبی در سال ۱۳۹۰ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات بادمهر به بازار کتاب عرضه شد.
ساحت سرخ اجابت
معرفی کتاب؛

ساحت سرخ اجابت اثر سید محمدرضا هاشمی زاده

ساحت سرخ اجابت با موضوعیت زندگی نامه شهدای روحانی استان بوشهر در اسفند ۱۳۸۳ با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه توسط انتشارات نگین به بازار کتاب عرضه شد.
شاید دلت که ان همه دریا بود
معرفی کتاب؛

شاید دلت، که آن همه دریا بود مجموعه شعر سید اسماعیل بهزادی

شاید دلت، که آن همه دریا بود با موضوعیت شعر فارسی در بهمن ۱۳۸۱ با تیراژ ۵۰۰۰ نسخه توسط انتشارات شروع به بازار کتاب عرضه شد.
تیله آبی
معرفی کتاب؛

تیله آبی مجموعه داستان محمد رضا صفدری

تیله آبی با موضوعیت داستان های فارسی برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ با تیراژ ۲۲۰۰ نسخه توسط انتشارات زریاب به بازار کتاب عرضه شد.
جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی

جایگاه بحرین در دریانوردی و تجارت دریایی ترجمه نعمت اله مقصودی و غلامرضا زائری

جایگاه بحرین در دریا نوردی و تجارت دریایی با موضوعیت دریا نوردی و بحرین در پاییز ۱۳۹۶ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات گیوا به بازار کتاب عرضه شد.
1 2